بایگانی برچسب: چگونه از Spinner استفاده کنیم و یک منوی باز شونده اضافه کنیم با استفاده از Array Adapter.