بایگانی برچسب: چگونه یک Constructor و Construction of Objects ایجاد کنیم و از آن استفاده کنیم.